Εγγραφές ( μόνο με φυσική παρουσία )

Κατηγορία Εγγραφής & Κόστος* έως 18 Φεβρουαρίου 2024* από 19 Φεβρουαρίου 2024* και κατά την
διάρκεια του Συνεδρίου
Επαγγελματίες Υγείας (ενεργά μέλη ΕΙΕΠ) 90 € 110 €
Επαγγελματίες Υγείας (μη μέλη ΕΙΕΠ) 110 € 130 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 80 € 90 €
Φοιτητές** 20 € 25 €

* Για έκδοση τιμολογίου οι ανωτέρω τιμές εγγραφών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
** Οι φοιτητές δεν καλύπτονται από φαρμακευτικές εταιρείες

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος

• Τελικό πρόγραμμα και βιβλίο περιλήψεων
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή
• Πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου: T: + 2106833600  E: info@convin.gr  W: www.convin.gr

Member of: