Λήξη υποβολής περιλήψεων: 1 Φεβρουαρίου 2023
Τελική ενημέρωση συγγραφέων: 8 Φεβρουαρίου 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις θα αναπαραχθούν όπως θα αποσταλούν από το πρωτότυπο κείμενο χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες σύνταξης:

  • Το κείμενο της περίληψης να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις.
  • Ο τίτλος της περίληψης να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες.
  • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
  • Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:
    • Εισαγωγή
    • Σκοπός
    • Μέθοδος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας, αν δεν πληροί τους ως άνω όρους ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο θα γίνονται δεκτές μόνο Προφορικές Εργασίες (όχι αναρτημένες).

Email επιβεβαίωσης της υποβολής σας θα σας αποσταλεί στο email που έχετε δηλώσει.

Μέχρι να κλείσει η υποβολή εργασιών θα έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό που σας δόθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού σας.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων και η προεγγραφή στο συνέδριο είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

T: + 2106833600  E: info@convin.gr  W: www.convin.gr