Φόρμα Εγγραφής

Εγγραφές ( μόνο με φυσική παρουσία ) Η διαδικασία ολοκληρώθηκε

Κατηγορία Εγγραφής & Κόστος* Έως
16 Ιανουαρίου 2023*
Από 17 Ιανουαρίου 2023
έως 20 Φεβρουαρίου 2023*
Κατά την διάρκεια
του Συνεδρίου*
Ενεργά   Μέλη ΕΙΕΠ 70 € 90 € 100 €
Ιατροί μη μέλη ΕΙΕΠ 90 € 110 € 120 €
Ειδικευόμενοι   Ιατροί 60 € 80 € 90 €
Επαγγελματίες Υγείας (Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Νοσηλευτές   κλπ) 80 € 100 € 110 €
Φοιτητές** 20 € 25 € 25 €

* Για έκδοση τιμολογίου οι ανωτέρω τιμές εγγραφών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
** Οι φοιτητές δεν καλύπτονται από φαρμακευτικές εταιρείες

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Τελικό πρόγραμμα και βιβλίο περιλήψεων
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή
• Πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου: T: + 2106833600  E: info@convin.gr  W: www.convin.gr

Member of: